0164 403 7850 |

VuongQuocChuotHamster.com

Giao Hàng Tận Nơi

BLOG

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HAMSTER

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HAMSTER

  • Chữ hamster là từ vay mượn của Tiếng Đức mà nó xuất phát từ Old High German hamsustro, nó được liên quan đến Nga choměstrǔ đó là cả một sự

    Xem Thêm

Đây là cửa hàng demo nhằm mục đích thử nghiệm — các đơn hàng sẽ không có hiệu lực. Dismiss